ÆRESMEDLEMMER

 Det stryker en vind over havet med budskap fra sjø og fra 
havn, forteller fra minnes saga om tidens hedrede navn.

1884 - Skipskaptein
Christopher Christensen

1884 - Skipskaptein
Ole Jacobsen

1884 - Båtsmann
Lars Arnesen

1885 - Båtsmann
Peder Larsen

1894 - Kaptein
Martin Romberg

1897 - Verftseier
Colin Archer

1905 - Skipskaptein
C. Green  sen.

1908 - Kaptein
Roald Amundsen

1911 - Kaptein
I. A. Amundsen

1912 - Kaptein
Anton Brøndlund

1913 - Kaptein
Oscar Wisting


1923 - Kaptein og kjøpmann
Fritz Bugge

1924 - Kaptein
S. Sørensen
1924 - Kaptein
J. O. Hoff

1936 - Kaptein
E. Dannell

1938 - Mønstringssjef
Magnus Andersen

1945 - Havnefogd
P. A. Christiansen

1951 - Konsul
Thomas Arbo Høeg

1955 - Kaptein
M. A. Narvesen

1969 - Kaptein
Kristian Moland

1978 - Verkseier
Reidar Thorsen

2000 - Bestyrer
Thor Marcus Christensen

2003 - Glassmester
Leif Chr. Blomquist

2008 - Revisor
Bård Steinar Hansen

2008 - Stuert
Gunnar Edvard Knudsen

2012 -
Fotosjef
Erik Berge