Fyrlykt

 

NB NB NB NB
Fyrlykter eller fyr har 3 farger på lyset: Rødt, Grønt og  Hvitt .
 Mange tror at man skal gå på grønt lys - Det er FEIL.

 

Rødt og Grønt lys indikerer begge urent/farlig farvann.
Kun   Hvitt   lys indikerer rent og sikkert farvann.
 

Årsaken til at det er ulik farge på "urent farvann" er for å skille de ulike sektorene. Tenk deg at du går på Hvitt lys i stummende mørke og rett mot et fyr. La oss si at det er grønn sektor på styrbord (høyre) side og rød sektor til babord (venstre) for det hvite lyset - Sistnevnte er IKKE bestemt og varierer - Se sjøkart. Dersom du nå kommer over i grønn sektor, som indikerer urent farvann, vet du at du må styre babord (venstre) for å komme tilbake inn i hvit sektor og visa versa. Du MÅ studere et sjøkart for å kjenne "lyskarakteristikken" til det aktuelle fyr og i denne sammenheng er det særdeles viktig å vite hvor man er slik at man ikke "leser" feil fyr. På bildet under kan du tydelig se at både grønn og rød sektor indikerer urent farvann. Videre kan du se at fargen på hver side av hvit sektor varierer da også på samme fyr. Videre kan det nevnes at de ulike fyr "overlapper" hverandre, med dette menes at du skal gå i hvit sektor inntil du får hvit sektor fra et annet fyr og endrer kurs. Det er naturlig at du vil få grønn eller rød sektor fra et eller annet fyr når du går på hvit sektor.

Sektorene viser kun rent/urent farvann når du går rett mot fyret.

 Sjømerkene

Lær deg merkene å kjenne - Unngå å gå på grunn.


 

Sjøvettreglene

  

Bruk typegodkjent båt.
Ta med nødvendig utstyr, øsekar, årer,
tollepinner, tau, dregg og lykt.

Rett deg etter vær og værvarsel.
Bruk båten kun i farvann som den passer for.

Ha godkjent flytehjelp til alle om bord.

Vis hensyn overfor andre og miljøet.
Ta med pose for søppel.

Vær uthvilt og edru når du fører båt.

Si fra hvor du drar,
og hvor lenge du blir borte.

Ta med kart og kompass.

Sitt rolig i småbåter.
Skal noen bytte plass,
må bare én reise seg om gangen.


Ha riktig brannslukningsutstyr i båten.
Lær å bruke utstyret.


Hvis båten kantrer:
Bli værende ved båten og rop om hjelp.


Følg sjøens trafikkregler,

husk å vike i tide.
Respekter fartsbegrensningene.