Årsmøte 2022

Årsmøtet ble avholdt fredag 25. februar 2022 Referat er sendt til medlemmene.