Æresmedlemmer

Det stryker en vind over havet med budskap fra sjø og fra havn, forteller fra minnes saga om tidens hedrede navn.

1884 – Skipskaptein
Christopher Christensen

1884 – Skipskaptein
Ole Jacobsen

1884 – Båtsmann
Lars Arnesen

1885 – Båtsmann
Peder Larsen

1894 – Kaptein
Martin Romberg

1897 – Verftseier
Colin Archer

1905 – Skipskaptein
C. Green  sen.

1908 – Kaptein
Roald Amundsen

1911 – Kaptein
I. A. Amundsen

1912 – Kaptein
Anton Brøndlund

1913 – Kaptein
Oscar Wisting


1923 – Kaptein og kjøpmann
Fritz Bugge

1924 – Kaptein
S. Sørensen
1924 – Kaptein
J. O. Hoff

1936 – Kaptein
E. Dannell

1938 – Mønstringssjef
Magnus Andersen

1945 – Havnefogd
P. A. Christiansen

1951 – Konsul
Thomas Arbo Høeg

1955 – Kaptein
M. A. Narvesen

1969 – Kaptein
Kristian Moland

1978 – Verkseier
Reidar Thorsen

2000 – Bestyrer
Thor Marcus Christensen

2003 – Glassmester
Leif Chr. Blomquist

2008 – Revisor
Bård Steinar Hansen

2008 – Stuert
Gunnar Edvard Knudsen

2012 – 
Fotosjef
Erik Berge

2024 – Båtsmann
Ulf Kittelsen