Larviks Sjømannsforening vært i virksomhet i sammenhengende siden:
16. mars 1849, og er således Larviks eldste forening i uavbrutt virksomhet.

Velkommen til

Larviks Sjømannsforening

Vi er en av landets eldste sjømannsforeninger. En av de syv første i landet som ble stiftet før 1850.
Det var 16. mars 1849, det første forberedende møte til dannelsen av foreningen ble holdt.

Styret 2024

Formann/Leder

Æresmedlemmer

Anekdoter

Vedtekter

larviks sjømannsforening 2024 © ALL RIGHTS RESERVED. Larvik, Vestfold-Telemark

NETTLØSNING AV MAKE CUSTOMERS.